Proprietari trebuie să adopte Regulamentul condominiului până la sfârşitul lunii

Asociaţiile de proprietari trebuie să adopte Regulamentul condominiului

Asociaţiile de proprietari trebuie să adopte Regulamentul condominiului

Asociaţiile de proprietari trebuie să adopte Regulamentul condominiului

Asociaţiile de proprietari din Craiova mai au puţin timp la dispoziţie ca să adopte Regulamentul condominiului şi , bineînţeles Statutul. Modelul regulamentului de condominiu ce trebuie să existe obligatoriu în toate blocurile de locuințe a fost oficializat, în februarie a.c de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Acesta trebuie să fie luat în vedere la nivelul tuturor asociațiilor de proprietari, obligația adoptării lui de către proprietari fiind înscrisă în lege, cu termen-limită 28 septembrie. Regulamentul condominiului va fi adoptat adoptat cu votul majorității proprietarilor. El trebui să ajungă la toți cei care locuiesc în bloc și respectat de către toți locatarii.

Modele de Statut şi regulament

Asociaţiile de proprietari trebuie să ţină seama de aceste modelele, aşa cum sunt ele consfiinţite în Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului

Statutul va fi redactat, dezbătut şi aprobat ad litteram, iar Regulamentul poate să conţină şi alte prevederi impuse de către locatari. Statutul este obligatoriu să fie înregistrat la Judecătorie. regulamentul va fi adus la cunoştiinţa tuturor proprietarilor care trebuie să-l respecte.

Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari scrie că proprietarii sunt obligați să aprobe un regulament al condominiului până la 28 septembrie 2019

Vechea lege nu impunea adoptarea unui regulament de bloc, însă nici nu interzicea existența unuia. Noua lege îl impune însă proprietarilor din condominii, dându-le şi un model cadru.

Acest document care conține reguli de ordine interioară ce li se aplică tuturor celor care locuiesc într-un bloc (inclusiv chiriașilor) trebuie să fie inițiat de către președintele asociației sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari, conform legii asociațiilor..

El trebuie apoi dezbătut și adoptat în Adunarea generală a asociației de proprietari cu acordul majorității proprietarilor din condominiu și este adus apoi la cunoștință, prin afișare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de șapte zile de la adoptare.

Ce se trece în regulament

În Regulament sunt trecute ” regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari. ” Spre exemplu, proprietarii din condominiu au obligația de a menține și întreține curățenia proprietății comune, să protejeze și să mențină aspectul și integritatea clădirii.

Este interzisă depozitarea oricăror obiecte pe proprietatea comună, dacă prin acest fapt se împiedică utilizarea normală a clădirii sau a părților comune sau dacă se aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari .

Este interzisă tulburarea, fără drept, a liniștii proprietarilordin bloc prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă .

Locatarii care dețin animale de companie au obligația să respecte prevederile legale pentru deținerea acestora, precum și obligația de a nu tulbura liniștea locatarilor, de a menține curățenia pe spațiile comune, precum și de a lua toate măsurile necesare pentru a nu aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *